Arbeidserfaring

Dommerfullmektig.  Advokat hos Rekve, Bull & Tvedt, Våland & Staalesen og Steenstrup Stordrange.  Formann Stavanger advokatforening.  Undervisning og sensor Handelshøyskolen BI.  Honorær konsul for Polen.  Overformynder i Stavanger. Div. styreverv.

 

Prosederte saker i Høyesterett

Rt. 2010 s. 710 – Hevningskjøp fast eiendom.
Rt. 2009 s. 1223 – Foreldelse arverett.
Rt. 2007 s. 257 – «Trallfa-saken».
Rt. 2003 s. 512 – Sivilprosess.  Avskjæring.
Rt. 1996 s. 1401 – Arbeids- og konkurranserett.
Rt. 1984 s. 552 – Dødsboskifte – naturalutlegg.
Rt. 1983 s. 400 – «Henrik Ibsen» boligplattform.
Rt. 1981 s. 379 – Husleierett i forb. med skifte.

Diverse artikler

Advokatbladet juni 2013:  Tingrettens oppnevnelse av bostyrere.
LoR 2012 s. 370:  Tvistelovens § 29-13 annet ledd.
Juristkontakt 2007 nr. 5:  Fylkesmannsordningen – trussel mot det lokale selvstyre?
Aftenposten kronikk 18.08. 1998:  Naturrettens fremmarsj – jus og moral.
Jussens Venner 1973 s. 183 flg:  Selvtekt som straffrihetsgrunn.